Studieleder

Berit Eivi Nilsen

Berit Eivi Nilsen

Berit-Eivi er varamedlem til bystyret og Utvalget for helse og omsorg.
Kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Barn og unges oppvekstvilkår. Et samfunn som legger til rette for at alle skal ha gode levekår og god livskvalitet.