Om Vestfold Arbeiderparti

Vestfold Arbeiderparti


Partikontoret

Styret

 • Truls Vasvik

  Bosted: Larvik Jeg brenner for lavere frafall i videregående skole, og at skolene våre utdanner elever som kan utvikle Vestfold sammen med næringslivet vårt.

 • Maria-Karine Aasen-Svensrud

  maria-karine.aasen-svensrud@stortinget.no 928 11 738

  Maria er vår andrekandidat. Hun brenner for bærekraftige miljøløsninger og en god kommuneøkonomi.

 • Anahita Jafari

  hitah@yahoo.no 465 08 990
 • Arild Theimann

  arild@theimann.net 932 27 837

  Verdier: Ærlig, tolerant, respektfull og åpen. Nytenkende og handlekraftig. Dette brenner jeg for: Å gjøre Sandefjord til en by for alle. En tydelig politisk styring som løfter levekårene. Mer satsing på bymiljø er trivsel. På en skole som god for barna. Mer varme i omsorgen, arbeid til flere og tryggere levekår.

 • Berit Eivi Nilsen

  beri-eiv@online.no 942 96 988

  Berit-Eivi er varamedlem til bystyret og Utvalget for helse og omsorg. Kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Barn og unges oppvekstvilkår. Et samfunn som legger til rette for at alle skal ha gode levekår og god livskvalitet.

 • Bjørn Aamodt

 • Elin Gran Weggesrud

  Alder og bosted: 40 år - Østbygda Yrkesbakgrunn: Pedagog, tilleggsutdanning i ledelse, nå fagansvarlig i attføringsavdelingen til Fretex Mine verdier Medmenneskelighet, raushet, ærlighet, ansvarlighet og respekt. Dette er viktig for meg Samarbeide bredt for å fortsette den gode utviklingen og styringen i Sande. En fremtidsretta vekst og utbygging i hele kommunen, med flere arbeidsplasser. Tidlig innsats og forebyggende arbeid i alle tjenester. Gode barnehager og skoler, gode omsorgstilbud for eldre og pleietrengende.

 • Martin Bast Sørsdal

  martinbast@gmail.com 922 96 240

  Verdier: Frihet, fellesskap og likeverd. Dette brenner jeg for: Et Sandefjord som skaper morgendagens arbeidsplasser. Ta vare på de ansatte. Barnehage og skole der de unge har muligheten til å utvikle seg. Trygg og verdig omsorg til alle.

 • Rikke Oline Grava