Om Vestfold Arbeiderparti

Vestfold Arbeiderparti


Partikontoret

Styret

 • Truls Vasvik

  Bosted: Larvik Jeg brenner for lavere frafall i videregående skole, og at skolene våre utdanner elever som kan utvikle Vestfold sammen med næringslivet vårt.

 • Maria-Karine Aasen-Svensrud

  maria-karine.aasen-svensrud@stortinget.no 928 11 738

  Maria er vår andrekandidat. Hun brenner for bærekraftige miljøløsninger og en god kommuneøkonomi.

 • Anahita Jafari

  hitah@yahoo.no 465 08 990
 • Arild Theimann

  arild@theimann.net 932 27 837

  Verdier: Ærlig, tolerant, respektfull og åpen. Nytenkende og handlekraftig. Dette brenner jeg for: Å gjøre Sandefjord til en by for alle. En tydelig politisk styring som løfter levekårene. Mer satsing på bymiljø er trivsel. På en skole som god for barna. Mer varme i omsorgen, arbeid til flere og tryggere levekår.

 • Berit Eivi Nilsen

  beri-eiv@online.no 942 96 988

  Berit-Eivi er varamedlem til bystyret og Utvalget for helse og omsorg. Kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Barn og unges oppvekstvilkår. Et samfunn som legger til rette for at alle skal ha gode levekår og god livskvalitet.

 • Bjørn Aamodt

 • Elin Gran Weggesrud

  Elin er i dag ordfører i Sande. Hennes verdier er medmenneskelighet, raushet, ærlighet, ansvarlighet og respekt. Elin brenner litt ekstra for at kommunen som helhet skal være den beste kommunen å bo i. Vår nye kommune vil være satt sammen av tre unike lokalsamfunn som innbyggerne er stolte av og knytter sin identitet til. Elin ønsker seg en ny kommune der eksisterende stolthet og identitet ivaretas og utvides med en feiring av våre forskjeller og likheter. Gode tjenester som ser hele mennesket og tidlig innsats og forebyggende arbeid må stå i fokus. Hun tror på å jobbe som lag for å sikre gode tjenester og mener det er avgjørende at tverrfaglig samarbeid blir en norm i kommunen vår.

 • Martin Bast Sørsdal

  martinbast@gmail.com 922 96 240

  Verdier: Frihet, fellesskap og likeverd. Dette brenner jeg for: Et Sandefjord som skaper morgendagens arbeidsplasser. Ta vare på de ansatte. Barnehage og skole der de unge har muligheten til å utvikle seg. Trygg og verdig omsorg til alle.

 • Rikke Oline Grava