Fylkestinget

Her er våre representanter i fylkestinget for perioden 2015-2019


Stortingskandidater

 • Dag Terje Andersen

  dag-terje.andersen@stortinget.no

  Dag Terje er vår førstekandidat. Arbeid til alle og et samfunn med små forskjeller er Dag Terjes store kampsak.

 • Maria-Karine Aasen-Svensrud

  aasensvensrud@gmail.com 928 11 738

  Maria er vår andrekandidat. Hun brenner for bærekraftige miljøløsninger og en god kommuneøkonomi.

 • Lozan Balisany

  lozan.balisany@arbeiderpartiet.no 902 09 503

  Lozan er vår ungdomskandidat, og vil jobbe for flere studieplasser og bedre studentvelferd.

 • Arve Høiberg

  arveh@vfk.no

  Hans hjertesak er et velfungerende kollektivtilbud for hele Vestfold.

 • Liselotte Aune Lee

  liselotl@vfk.no 950 24 333

  Bosted: Tønsberg Klima, miljø og «det grønne skiftet» som rettesnor for valgene vi gjør. Kystlinje, grønne lunger og verdifull matjord må bevares for de som kommer etter oss. Vi må utvikle næringslivet og skaffe flere arbeidsplasser i fylket vårt. Jeg brenner for at alle barn og unge skal inkluderes i fritidsaktiviteter og vil at vi legger til rette også for uorganisert, fysisk aktivitet i anlegg og i friluft.

 • Truls Vasvik

  Bosted: Larvik Jeg brenner for lavere frafall i videregående skole, og at skolene våre utdanner elever som kan utvikle Vestfold sammen med næringslivet vårt.

 • Trude Viola Antonsen

  Trude er opptatt av levende distrikter og et velfungerende landbruk.

 • Kjetil Edvardsen

  kjetil.edvardsen@fagforbundet.no 913 08 743

  Kjetil jobber for heltidsstillinger i kommunal sektor og et organisert arbeidsliv.

 • Mette Måge Olsen

  mette.maage.olsen@hof.kommune.no 990 41 994

  49 år Yrke: kulturkonsulent Mette har bodd i Hof i hele sitt liv, og er glad i og stolt av bygda, noe som også er hovedmotivasjonen for hennes politiske engasjement. Hun har også 30 års fartstid i varierte roller i forskjellige sektorer, samt vært hovedtillitsvalgt i 21 år med plass i administrasjonsutvalget, og føler derfor at hun kjenner kommunen godt. Mette har tidligere vært stor motstander av kommunesammenslåing. Hun har likt nærheten og små, oversiktlige miljøer. Utviklingen har gått i retning av flere store, komplekse oppgaver til kommunene. Det samarbeides i dag interkommunalt om mange tjenester, som har ført til det bedre for innbyggerne. Dette medfører mer administrasjonskostnader og mindre politisk styring. Derfor ser hun, som alle de andre kandidatene på listen, behovet for endringer i kommunestrukturen. Men før en sammenslåing kan skje, har vi en viktig oppgave foran oss, nemlig å ruste opp Hof med god infrastruktur. Vi må tenke langsiktig på hvilke tjenester som er viktig for innbyggerne å ha lokalt og vi vil arbeide hardt for å sikre god kvalitet på tjenester også i fremtiden. Full barnehagedekning, skole med godt læringsmiljø, SFO, fritidstilbud og god eldreomsorg er viktig for at det skal være godt å bo i en kommune. En god skole med godt tverrfaglig samarbeid gir de beste forutsetninger for å bygge unge, kreative mennesker som igjen kan bidra inn i et fremtidig næringsliv. Arbeid til alle er en av de viktigste målsettingene for oss, og vi veit at det er det beste folkehelsetiltaket. Derfor er det viktig at kommunen som arbeidsgiver, men også næringslivet for øvrig, bidra med lærlingeplasser og åpner for arbeidstrening for de som trenger det. Mette mener at vi skal bidra positivt til næringsetablering og lytte til de behov eksisterende næringsliv har. Ved å tenke kultur som næring kan vi bidra til å videreutvikle Eidsfoss, uten å glemme innbyggernes behov. Det må arbeides for å tilrettelegge infrastruktur, slik at det blir attraktivt å etablere næring i Hof. Mer næring vil også gjøre det attraktivt å bo i bygda, og Hof trenger flere innbyggere. Vi må samarbeide med de som ønsker å legge ut boligtomter, realisere kommunens egne områder, og markedsføre og fremsnakke kommunen vår som en god bo-kommune. I tillegg til vakker natur og mulighet for rekreasjon og friluftsliv, vil hun fremheve gode offentlige tjenester, og ikke minst frivilligheten, det viktige arbeidet som nedlegges, som bidrar til fellesskap og gode tilbud. Mette ønsker et raust, rettferdig og inkluderende samfunn, hvor alle har mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv. I hennes politisk engasjement, ønsker hun positiv fokus og evne til å se muligheter og løsninger i kommende valgperiode!

 • Fredrik Christensen

  Alder og bosted: 24 år - Skafjellåsen Yrkesbakgrunn: Telekommunikasjonsmontør/lærling Mine verdier Felleskap og tilhørighet, ingen må stå utenfor. Inkludering og integrering. Dette er viktig for meg Et rikere Sande hvor idretten og kulturtilbudet står sterkt. At alle elever blir sett og hørt, med styrket innsats mot frafall i ungdomstrinnet. Alle skal kunne ta utdanning uavhengig livssituasjon.

 • Jorunn Midthun

  Jorunn.Midthun@gmail.com 477 55 771

  Jorunn jobber for et samfunn med like muligheter for alle og små forskjeller mellom fattig og rik.

 • William Reinemo Aasgård

  wilraas@gmail.com 403 27 003

  23 år Yrke: Student Interesser: William er opptatt av skole/utdanning, miljø og integrering. Han er aktiv i AUF. Liker deres visjonen om at enkeltmennesker sammen skal skape et fritt og rettferdig samfunn, der økologi settes foran økonomi og menneskelige verdier foran materiell velstand.

 • Anne Holm Moen

  Holm_anne@hotmail.com 916 37 788

  Anne er opptatt av å styrke fellesskolen, og en mangfoldig kulturpolitikk.

Fylkestinget

 • Arve Høiberg

  arveh@vfk.no

  Hans hjertesak er et velfungerende kollektivtilbud for hele Vestfold.

 • Arve Høiberg

  arveh@vfk.no

  Hans hjertesak er et velfungerende kollektivtilbud for hele Vestfold.

 • Trine Ørbæk

 • Karl Einar Haslestad

 • Liselotte Aune Lee

  liselotl@vfk.no 950 24 333

  Bosted: Tønsberg Klima, miljø og «det grønne skiftet» som rettesnor for valgene vi gjør. Kystlinje, grønne lunger og verdifull matjord må bevares for de som kommer etter oss. Vi må utvikle næringslivet og skaffe flere arbeidsplasser i fylket vårt. Jeg brenner for at alle barn og unge skal inkluderes i fritidsaktiviteter og vil at vi legger til rette også for uorganisert, fysisk aktivitet i anlegg og i friluft.

 • Truls Vasvik

  Bosted: Larvik Jeg brenner for lavere frafall i videregående skole, og at skolene våre utdanner elever som kan utvikle Vestfold sammen med næringslivet vårt.

 • Trude Viola Antonsen

  Trude er opptatt av levende distrikter og et velfungerende landbruk.

 • Ole Henrik Augestad

  oha142@gmail.com 916 68 531

  Bosted: Sandefjord Skole og helsevesen. Kvaliteten på slike tjenester måles best gjennom hvordan de virker inkluderende og rettferdig, ikke hvordan de gir økte fordeler for de sterke og velstående.

 • Heidi Ørnlo

  hoern@online.no 991 68 445
 • Tom Strømstad Olsen

 • Camilla Bjørkmark

 • Martin Bast Sørsdal

  martinbast@gmail.com 922 96 240

  Verdier: Frihet, fellesskap og likeverd. Dette brenner jeg for: Et Sandefjord som skaper morgendagens arbeidsplasser. Ta vare på de ansatte. Barnehage og skole der de unge har muligheten til å utvikle seg. Trygg og verdig omsorg til alle.

 • Janne Ekmann

 • Morten Istre

Stortingsrepresentanter

 • Dag Terje Andersen

  dag-terje.andersen@stortinget.no

  Dag Terje er vår førstekandidat. Arbeid til alle og et samfunn med små forskjeller er Dag Terjes store kampsak.

 • Sonja Mandt