Fylkestinget

Her er våre representanter i fylkestinget for perioden 2015-2019


Stortingsrepresentanter


Fylkestinget

 • Hans hjertesak er et velfungerende kollektivtilbud for hele Vestfold.

 • Trine Ørbæk er kandidat nr. 20. Hun bor på Torstrand og er forsker (PhD), pedagog og koreograf

 • Bosted: Nordre Jarlsberg Brygge, Sande Bakgrunn: Kjølemontør og ordfører. Verdier: Rettferdighet, solidaritet og likeverd Dette brenner jeg for: En helhetlig utvikling i kommunen. Gode kommunale tjenester med kulturaktiviteter for folk i alle aldre. Kommunen må spille sammen med frivilligheten.

 • Liselotte er syvendekandidat til fylkestingsvalget i 2019 i Vestfold og Telemark og 15. kandidat til kommunevalget 2019 i Tønsberg. Klima, miljø og «det grønne skiftet» som rettesnor for valgene vi gjør. Kystlinje, grønne lunger og verdifull matjord må bevares for de som kommer etter oss. Vi må utvikle næringslivet og skaffe flere arbeidsplasser i fylket vårt. Jeg brenner for at alle barn og unge skal inkluderes i fritidsaktiviteter og vil at vi legger til rette også for uorganisert, fysisk aktivitet i anlegg og i friluft.

 • Truls Vasvik

  Bosted: Larvik Jeg brenner for lavere frafall i videregående skole, og at skolene våre utdanner elever som kan utvikle Vestfold sammen med næringslivet vårt.

 • Trude er gruppeleder i kommunestyret i Re og tredjekandidat i kommunevalget 2019. Hun brenner for levende distrikter og et velfungerende landbruk.

 • Bosted: Sandefjord Skole og helsevesen. Kvaliteten på slike tjenester måles best gjennom hvordan de virker inkluderende og rettferdig, ikke hvordan de gir økte fordeler for de sterke og velstående.

 • Tom er politisk nestleder og programansvarlig. Han er også medlem av fylkestinget.

 • Verdier: Frihet, fellesskap og likeverd. Dette brenner jeg for: Et Sandefjord som skaper morgendagens arbeidsplasser. Ta vare på de ansatte. Barnehage og skole der de unge har muligheten til å utvikle seg. Trygg og verdig omsorg til alle.

 • Janne Ekmann har erfaring både fra kommunestyret og fylkestinget, er utdannet innen kunst og jobber som salgskonsulent. Janne bor i Larvik sentrum.

 • 28 år i kommunestyret og 4 år i fylkestinget. Sittet i alle de fire hovedutvalgene og formannskapet i Sandefjord - Å gi barn og unge en trygg oppvekst og et grunnlag for arbeid og velferd, betyr mye for Morten. Han vil jobbe for god samferdsel, arealplanlegging, byutvikling og trafikksikkerhet.