Fylkestinget

Her er våre representanter i fylkestinget for perioden 2015-2019


Kandidater 2019

 • Mette Kalve

  Holmestrand Arbeiderparti har et overordna mål om at kommunen skal være inkluderende, åpen og lyttende, og vi ønsker å spille på lag med alle. Jeg ønsker å være ordfører for alle, og ser det som en viktig oppgave å søke brede allianser og samarbeid på tvers for å finne de beste løsningene for Holmestrand. Å involvere befolkningen er viktig for meg, både når det gjelder utvikling av bysentrum, gode bomiljøer og kommunereform.

 • Truls Vasvik

  Bosted: Larvik Jeg brenner for lavere frafall i videregående skole, og at skolene våre utdanner elever som kan utvikle Vestfold sammen med næringslivet vårt.

 • Arve Høiberg

  arveh@vfk.no

  Hans hjertesak er et velfungerende kollektivtilbud for hele Vestfold.

 • Liselotte Aune Lee

  liselotl@vfk.no 950 24 333

  Bosted: Tønsberg Klima, miljø og «det grønne skiftet» som rettesnor for valgene vi gjør. Kystlinje, grønne lunger og verdifull matjord må bevares for de som kommer etter oss. Vi må utvikle næringslivet og skaffe flere arbeidsplasser i fylket vårt. Jeg brenner for at alle barn og unge skal inkluderes i fritidsaktiviteter og vil at vi legger til rette også for uorganisert, fysisk aktivitet i anlegg og i friluft.


Stortingsrepresentanter


Fylkestinget

 • Arve Høiberg

  arveh@vfk.no

  Hans hjertesak er et velfungerende kollektivtilbud for hele Vestfold.

 • Trine Ørbæk

 • Karl Einar Haslestad

 • Liselotte Aune Lee

  liselotl@vfk.no 950 24 333

  Bosted: Tønsberg Klima, miljø og «det grønne skiftet» som rettesnor for valgene vi gjør. Kystlinje, grønne lunger og verdifull matjord må bevares for de som kommer etter oss. Vi må utvikle næringslivet og skaffe flere arbeidsplasser i fylket vårt. Jeg brenner for at alle barn og unge skal inkluderes i fritidsaktiviteter og vil at vi legger til rette også for uorganisert, fysisk aktivitet i anlegg og i friluft.

 • Truls Vasvik

  Bosted: Larvik Jeg brenner for lavere frafall i videregående skole, og at skolene våre utdanner elever som kan utvikle Vestfold sammen med næringslivet vårt.

 • Trude Viola Antonsen

  Trude er opptatt av levende distrikter og et velfungerende landbruk.

 • Ole Henrik Augestad

  oha142@gmail.com 916 68 531

  Bosted: Sandefjord Skole og helsevesen. Kvaliteten på slike tjenester måles best gjennom hvordan de virker inkluderende og rettferdig, ikke hvordan de gir økte fordeler for de sterke og velstående.

 • Heidi Ørnlo

  hoern@online.no 991 68 445
 • Tom Strømstad Olsen

  ts.olsen@online.no 907 73 574

  Tom er politisk nestleder og programansvarlig. Han er også medlem av fylkestinget.

 • Camilla Bjørkmark

 • Martin Bast Sørsdal

  martinbast@gmail.com 922 96 240

  Verdier: Frihet, fellesskap og likeverd. Dette brenner jeg for: Et Sandefjord som skaper morgendagens arbeidsplasser. Ta vare på de ansatte. Barnehage og skole der de unge har muligheten til å utvikle seg. Trygg og verdig omsorg til alle.

 • Janne Ekmann

 • Morten Istre