Politikken

original_1478644477_1656356

Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingprogram

Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst og nye muligheter for alle. Vi skal skape og dele - vi skal gi den kommende generasjon et bedre grunnlag for å utvikle Vestfold videre.

Vestfold har i mange år hatt jernbane og motorvei som viktigste regionale saker. Om få år har vi firefelts E-18 og dobbeltspor gjennom hele fylket. Arbeiderpartiet er garantisten for å fullføre jobben.

Men asfalt og sviller er ingen garantist for framtidas arbeidsplasser og bomiljøer. Faren for at Vestfoldbyene bare blir forsteder til Oslo, pendlerbyer uten egen vekstkraft, er absolutt til stede.

Arbeiderpartiets mål for Vestfold er:

- Barn og unge som trives, utdanner seg og tror på framtida.

- Livskvalitet og helse som byggestener for vekst og velferd.

- Bærekraftig verdiskaping i alle sektorer.

- Sterke fellesskoler med høy kvalitet som gir muligheter alle.

- Attraktive, miljøvennlige byer og bomiljøer.

Vedlegg 1