Politikken

I vårt Vestfold skal alle med

hatterås

Dette skal vi jobbe for i Vestfold:

Det viktigste for Vestfold Arbeiderparti:

• vi skal skape en skole der unge har like muligheter og føler seg sett, får utvikle seg og blir inkludert

• vi skal nå klimamålene, være en pådriver for en frisk Oslofjord og et levelig miljø for framtida

• vi skal styrke det organiserte arbeidslivet og fremme seriøse aktører i samarbeid med fagbevegelsen

• vi skal knytte Vestfold tettere sammen og gjøre det enklere å velge buss, tog eller sykkel

• vi skal utvikle hele fylket til et godt sted å leve, bo og arbeide

• vi skal legge til rette for en positiv utvikling for næringslivet i hele fylket

Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for Vestfold. Gjennom et tett samarbeid med  kommunene, staten, fagbevegelsen og næringslivet, skal vi i nye Vestfold fylkesting jobbe for å styrke Vestfolds synlighet og posisjon, og skape et framtidsretta fylke hvor det er godt å vokse opp, arbeide og leve.

Hele vårt program finner du her;

Vestfold Arbeiderparti program 2023-2027