1.mai - Vestfold

Her er en oversikt over 1.mai-markeringene rundt omkring i Vestfold:

1.mai 2017

TØNSBERG

Kl 8-12 LO inviterer til frokost på Bydelshuset. Mulig å holde appell.

Kl 12 Pensjonisttreff på Midtløkken bo og service senter.

Kl 14.30 Oppstilling til demonstrasjonstog Farmandstorvet bak Tønsberg AP sin fane.

Kl 15 Salutt fra Slottsfjellet - avgang demonstrasjonstog.

Kl 15.30 Hovedarrangement Tønsberg Torv. Tale ved Dag Terje Andersen, stortingsrepresentant. Ungdomsappeller.

Kl 16 Tønsberg AP inviterer til samling på Tollboden. Bevertning. Tale ved Lozan Balisany, stortingskandidat.

HORTEN

Kl. 08:15: 1. mai-frokost på LO-senteret. Det er mulig å betale med Vipps. 

Kl. 11:00: Gratis Knøttedisko med DJ Electric Lane på Kulturhuset Storgata 37

Kl. 12:00: Gratis 1. mai-kino. Barne og familiefilmen Syng. Billetter kan hentes på Horten kino kl. 11:15.

Kl. 14:15: Samling på torget for demonstrasjonstog. Avmarsj fra torget kl. 14:30.

Kl. 15:00: Torgarrangement. Hovedtaler: Stortingskandidat Maria Karine Aasen-Svendsrud. Apeller ved Amalie Fredriksen (AUF), Antoinette A. Fossdal-Johnsen (Rød Ungdom) og Hedda Korsgård (SU)

Kl. 18:00 – kl. 20:00: Gratis 1. mai-rock. Fatjam, Parracet og KongKamerat spiller på Kulturhuset Storgata 37.

Det vil være kransnedleggelser flere steder i løpet av dagen.

SANDEFJORD

Kl 11.30 1. mai-lunsj på Folkets Hus, 

Kl 13.00 Åpent møte på Torget

Appeller ved: Andrea Sjøvoll, leder av SU Norge

Kerim Jaber, internasjonalt ansvarlig i AUF Vestfold

Hovedtaler; Lozan Balisany, stortingskandidat 

Musikk; Sandefjord Brass Symphosium Kulturelt innslag v/ Elling Hem

ANDEBU

Kl 09 1. mai-frokost på Haugar ungdomslokale i HøyjordVelkommen v/ Hilde Hoff Håkonsen, gruppeleder. Appell for dagen v/Kerim Jaber, internasj. ansvarlig Vestfold AUF

STOKKE

Kl 10 Bekransning ved monumentet

Kl 11 Idrettshallens kafeteria Tale ved Maria Aasen-Svendsrud, stortingskandidat. Ungdomsappell ved Kerim Jaber, int. ansvarlig i Vestfold AUF

Servering av kaffe og kaker. Kulturelt innslag ved Kyrre Eriksen, gitar og sang

LARDAL

KL 09.00 Frokost Lardal Ungdomsskole

Hovedtaler Dag Terje Andersen, stortingsrepresentant

LARVIK

09:00 Gudstjeneste i Tanum kirke m / spr. Zimmermann.

10:00 Frokost på Herredshuset Brunlanes. Appell v / Truls Vasvik, Underholdning v / Magnus Aalbu Brekke

13:00 Tradisjonelt arrangement på Torvet

               Tale v/stortingsrepresentant Dag Terje Andersen

               Appell v/ Rikke Grava, fylkesleder i AUF i Vestfold

16:00 – 1. mai-feiring på Gloppesenteret

Hovedtaler er stortingsrepresentant Sonja Mandt

Appell v/ kommunestyrerepresentant Elin Nyland

Kulturinnslag v/ Tor Stein Osland (Totto).

Servering av lapskaus og bløtkake.

Entré kr. 50,-

HOLMESTRAND

Kl 11.00 Arrangement på Borgen

Hovedtaler Arve Høiberg, stortingskandidat 

Ungdomsappell: Mari Bråthen, AUF i Vestfold

SANDE

Kl 13.00 Torvarrangement

Hovedtaler: Maria Aasen-Svensrud, stortingskandidat

Ungdomsappell: Sigrid Øyangen, AUF 

RE

Kl 09-11 Frokost på Re Helsehus. Hovedtaler Arve Høiberg. Ungdomsappell: Marius Øen Cleveland

FÆRDER

Kl 10.00 Appell og nedleggelse av blomster på Haakon Lie sin grav på Nøtterøy kirkegården ved Fabian Wahl Sandvold, leder Tønsberg og omegn AUF.

Kl 13.30-14.15 Vestfold AP inviterer til kransenedleggelse ved 22. juli monumentet på Teie Hovedgård. Fylkesleder Truls Vasvik holder tale, og legger ned krans. 

Deretter blir det trompetsolo av trompetist Thomas Bråten Busch. Vi ønsker alle hjertelig velkommen.

Kl. 16.30 Markering ved bysten til Trygve Bratteli, Teie Torv ved Jon Sanness Andersen, ordførerkandiat Færder Kommune

Kl 16.45- 19.00Hovedarrangement Kirkestue, Teie Kirke,Velkommen ​v/Runar A LarsenTale ​​v/ Truls Vasvik, fylkesleder Vestfold ApUnderholdning v/Oscar Almquist, og Ole Benjamin.Det blir utlodning og servering