Aktuelt

Nyheter

 • Endelig listeforslag nominasjonskomiteen Vestfold og Telemark Arbeiderparti

  Avgjøres i felles nominasjonsmøte 24. november

 • Solidaritetsaksjon

  Arbeiderpartiet vil ikke svikte norske sjøfolk

 • Storfint besøk

  Høytidelig åpning av Stortinget

 • Hilde er på plass

  Overtar etter Lozan

 • Til minne over Solveig Haugland

 • Første listeforslag Vestfold og Telemark Arbeiderparti

 • Nominasjonskomiteen i Vestfold og Telemark Arbeiderparti: Løkslid og Kalve på topp!

 • Svartmaling eller fakta?

  Frp og Høyre kan ikke bortforklare at byggingen av ny moderne jernbanen gjennom Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn og til Skien er igjen utsatt i tid.

 • I dag blir Thorvald Stoltenberg bisatt i Oslo

  Vestfold Arbeiderparti lyser fred over Thorvalds minne.

 • Pensjonsranet fortsetter

  Partileder Siv Jensen kalte i sin tid underreguleringen av pensjonene for et «pensjonsran». Som finansminister er hun nå selveste sjefsraneren.

 • Ledig stilling som organisasjonsmedarbeider

 • En skole for alle

  Når Vestfold og Telemark fylkeskommune blir til en i 2020 er videregående skole en av de aller største oppgavene vi må løse sammen

 • Dette skjer på 1.mai

  Her kan du se hvor og når de ulike markeringene foregår i Vestfold. Dagen markeres med taler, korpsmusikk, tog, blomsternedleggelser og kaker!

 • Kvinnesamling 8-9.juni

  Kvinnenettverket i Vestfold Ap inviterer sine medlemmer til kurs 8-9.juni

 • God påske!

  En hilsen fra fylkeslederen til alle våre medlemmer.

 • Øks over krone, eller?

  Nå skal et nytt fylkesvåpen formes. Spørsmålet blir da om det er en idè å kombinere øks og krone?

 • Uttalelser og vedtak fra årsmøte 2018

 • Det nye styret i Vestfold Arbeiderparti

  På årsmøtet 16. og 17.mars ble nytt styre enstemmig valgt.

 • Leder sin årsmøtetale

  - Jeg er stolt av å være leder for et fylkesparti som setter solidaritet, humanitet og rettferdighet så høyt

 • Årsmøte i Vestfold Arbeiderparti

  16. og 17.mars abholder Vestfold Arbeiderparti sitt årsmøte i Tønsberg.

 • Mange ville høre på Jonas

  Partileder Jonas Gahr Støre besøkte innledet for medlemsmøte på Folkets Hus i Sandefjord

 • Ny regjering ikke mer grønn med Venstre

  -Skal vi tro den nye regjeringsplattformen blir ikke flere byer i Norge inkludert i byvekstavtalene, skriver gruppeleder Arve Høiberg

 • Kriminalomsorgen i budsjettdebatten 2018

  Justispolitiker Maria Aasen-Svensrud holdt innlegg om kriminalorgen i budsjettdebatten.

 • Demokrati til besvær for Høyre/Frp regjeringen

  Om Klima- og miljøminister Vidar Helgesen får sin vilje blir vannforvaltningsarbeidet flyttet fra demokratiske arenaer lokalt og regionalt til statlige kontorer.

 • Vi vil styrke kriminalomsorgen

  I våre fengsler møter vi mennesker som har falt fra og helt ut av samfunnet vårt, og de skal gjennom soning føres tilbake til samfunnet, sa stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud i trontaledebatten.

 • DU ER GOD NOK

  "Noe å glede seg over" er tema for Verdensdagen for psykisk helse 10.okt. Benytt anledningen, tren på å gi omsorg, strekk ut en hånd og vær en ressurs for dine medmennesker, skriver fylkespolitiker Ketil Teigen.

 • Et sterkt lag de neste fire årene

  Dag Terje Andersen blir leder av kontroll- og konstitusjonsfraksjonen, og Maria Aasen-Svensrud blir medlem i justisfraksjonen.

 • Stiller spørsmål om buss

  Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe stiller spørsmål om hvordan skape et bedre busstilbud.

 • Høyres skremmekampanje mot pensjonistene

  Innlegg fra nestleder Trond Giske om Arbeiderpartiets pensjonsopplegg

 • Våre toppkandidater

  Her kan du bli kjent med våre tre toppkandidater til stortingsvalget 2017.

 • Nå kan du stemme

  10.august åpnet stemmelokalene over hele Vestfold.

 • Fellesskolen gjør Norge bedre

  Innlegg av stortingskandidat og fylkestingspolitiker Arve Høiberg.

 • Fra ledighet til uførhet

  Et innlegg av Aps arbeidslivspolitiske talsmann Dag Terje Andersen

 • Vi lyser fred over Jørgen Kosmos minne

  En hedersmann har gått bort.

 • Beste Vestfoldsommer!

  Hva liker du best med å være ute i skogen og naturen?

 • UNGDOMMER I FARESONEN

  Nå er det omtrent 100 000 i alderen 18-30 år som verken er i arbeid eller utdanning. Denne andelen har bare økt under den nåværende Frp- og H-regjeringen.

 • Landbruk, en bonderomantisk drøm?

  Frp- og H-regjeringen ble satt på sidelinjen med årets jordbruksforhandling. Det er bare starten på et arbeid som vil sikre folk norskprodusert mat også inn i fremtiden, bonderomantikk eller ikke.

 • Vi farger Vestfold rødt!

  Lørdag 13.mai møter du Arbeiderpartiet på stands over hele landet. I Vestfold deler vi ut roser i alle kommunene, og du møter våre listekandidater ved valget:

 • 1.mai - Vestfold

  Her er en oversikt over 1.mai-markeringene rundt omkring i Vestfold:

 • Vestfold får mer gjennomslag med Arbeiderpartiet

  Landsmøte 2017 er historie, og Vestfold gjorde seg bemerket på mange områder, skriver leder i Vestfold Arbeiderparti i denne oppsummeringen:

 • Innstilt til sentralstyret

  Nestleder og Stortingskandidat fra Vestfold Arbeiderparti Maria Aasen-Svensrud er foreslått til sentralstyret i Arbeiderpartiet.

 • God påske

  Fylkesleder Truls Vasvik ønsker alle medlemmer og våre venner en riktig god påske,

 • Årskonferansen 2017

  Vestfold Arbeiderparti avholdt Årskonferansen lørdag 4.mars på Bakkenteigen.

 • Arbeiderpartiet sier nei til tvang

  Høyre/Frp regjeringen har hastverk med å få vedtatt tvangssammenslåinger blant fylker og kommuner. Hva som skulle bli en reform er nå i ferd med å bli det verste tenkelige utgangspunkt for å bygge nye regioner.

 • Arbeid til alle er godt nytt for Vestfold

  Arbeid til alle betyr for oss bevaring av norsk matproduksjon og fortsatt foredling av melk, kjøtt og grønnsaker. 2800 av oss er avhengige av rammevilkår for norsk foredling av norsk matproduksjon.

 • Meningsløs regionreform

  Kartet ser ut til å være tegnet kun med mål om å nå tallet 10. Dermed er det ikke lagt opp til en regionreform, men en endring i struktur.

 • Ubrukelig landbruksmelding

  Fullstendig ubrukelig landbruksmelding har satt landbrukspolitikken på agendaen, skriver stortingskandidat Trude Viola Antonsen

 • Flere over på sykkel

  For å nå ambisiøse mål med klimaregnestykket må flere finne annen transportmåte enn bil i nær framtid.

 • Kommunereform, et virkemiddel ikke en løsning!

  Arbeiderpartiet ønsker en kommunereform bygget på tillit til at folk, folkevalgte og lokale styringsorgan vet hva som er til det beste for sin egen kommune og med respekt for de løsningene man kommer frem til i hver enkelt kommune.

 • Ikke en arbeidsplass å miste

  Vestfold Arbeiderparti arbeider hver eneste dag for at de sentrale myndigheter gir forutsigbare rammebetingelser for landbruket og næringsmiddelindustrien, understreker gruppeleder Arve Høiberg.

 • Ap sier ja til frivillighet

  Arbeiderpartiet er reform- og styringspartiet framfor noen i Norge.

 • Årsmøter i kommunepartiene

  Her er en oversikt over når kommunepartiene avholder sine årsmøter:

 • Gi oss makt, og det skal bli fart i kulturelle skolesekker og vandringsstaver!

  Da Stoltenberg-regjeringen la fram sitt tredje kulturløfte før valget i 2013, var målet å bygge videre på «Kulturens grunnmur». Det kulturelle samvirket mellom stat, fylkeskommuner og kommuner skulle videreføres og styrkes, for å sikre gode kulturopplevelser over hele landet.

 • Økende ulikhet

  - For å finansiere sine skattekutt kutter regjeringen i velferd og i ytelser til de som har lite. I tillegg tømmes oljefondet raskere enn noen gang, skriver Dag Terje Andersen

 • Vestfold er klare for valgseier 2017

  Vestfold Arbeiderparti avholdt i går, torsdag 24.november, sitt nominasjonsmøte til stortingsvalget 2017.

 • Representantskapsmøte i Vestfold Arbeiderparti

  Torsdag 17.november var representantskapet samlet for å behandle forslag til Arbeiderpartiets landsmøte i 2017, og budsjett. Møtet fant sted på Fylkeshuset i Tønsberg.

 • Ekstra ferieuke for seniorer

  Det er tydelig at seniorene i yrkeslivet taper på Høyres politikk. I en tid vi burde tenke ut gode løsninger for å holde på våre eldre arbeidstakere, velger Høyre å fjerne det ene generelle virkemiddelet som gjelder alle eldre arbeidstakere.

 • Regjeringens grenseløse smålighet

  Det er virkelig smålig, når regjeringen foreslår å legge ned Au Pair senteret til Norsk Folkehjelp som ble etablert for å hindre utnyttelse av au pairer, sier medlem av kultur- og familiekomiteen Sonja Mandt.

 • Endelig listeforslag til stortingsvalget 2017 - Vestfold Arbeiderparti

  Nominasjonskomiteen i Vestfold Arbeiderparti har lagt fram sitt endelige forslag til liste til Stortingsvalget 2017. Partiet har som mål å få tre inn på stortinget og på disse plassene foreslår flertallsinnstillingen på Dag Terje Andersen, Maria Karine Aasen-Svensrud og Lozan Balisany.

 • OGSÅ BARN RAMMES AV ARBEIDSLØSHET

  - Barn rammes også av den usikkerhet som ligger i midlertidige og ustabile arbeidsplasser. Også derfor er og må kampen for alles rett til arbeid være viktigst, sa Sonja Mandt i Trontalen.

 • Hva er best for Vestfold?

  Det er her det store verdi spørsmålet ligger. Skal vi ha fokus på best mulig reise inn og ut av Oslo? Eller skal vi ha fokus på å skape arbeidsplasser her vi bor? Vestfold Arbeiderparti velger lokale arbeidsplasser.

 • Regionsreformen tema på landsstyremøte til Arbeiderpartiet

  - Vi er bekymret for at regjeringen har satt i gang en reform som helt uten innhold presser fylkene til å gå inn i forhandlinger med sine naboer, sa nestleder Maria Aasen-Svensrud.

 • Arbeid tema på Arbeiderpartiets landsstyre

  - Flere må i arbeid, vi må ha bedre fleksibilitet i ytelsene og vi må sørge for å gi alle mennesker verdighet, sa fylkesleder Truls Vasvik i sin tale til landsstyre.

 • Gang sykkelvei på fylkesvei 301

 • Fosterhjem - et trygt alternativ for våre mest utsatte barn

  - Både da jeg besøkte barnevernet i Hedmark og Østfold i vår, ble «Horten-modellen» med bruk av nære nettverk trukket fram som viktig nybrottsarbeid, trekker Sonja Mandt frem i erfaringene fra samrådene i våres.

 • Telemark, Vestfold og Buskerud fylker bør slås sammen til en ny region.

  Representantskapet i Vestfold Arbeiderparti vedtok følgende anbefaling: Telemark, Vestfold og Buskerud fylker bør slås sammen til en ny region.

 • FPUs leder sprer usannheter

  - Som ungdomsrepresentant på Fylkestinget i Vestfold blir jeg forbauset over hvordan unge politikere kan velge å slenge usannheter om andres politikk, skriver Camilla Bjørkmark i et tilsvar til FPU lederen.

 • Historisk sammenslåing Sandefjord, Andebu og Stokke

  - Dere går foran. Det skal dere være stolte av, sa partisekretær Kjersti Stenseng i sin tale under den historiske sammenslåingen av Sandefjord, Stokke og Andebu mandag 29.august.

 • Mandt er rapportør på kulturområdet i det parlamentariske østersjøsamarbeidet

  Sonja Mandt presenterte sin første rapport på den parlamentariske østersjøkonferansen (BSPC) 29.–30. august i Riga.

 • Fornyelse og kontinuitet

  Nominasjonskomiteen i Vestfold Arbeiderparti har utarbeidet et første listeforslag til kandidater til stortingsvalget 2017.

 • 9 av 10 unge vil ha fast jobb

 • Sosiale forskjeller i unges liv!

 • MULIGHETER FOR ALLE – SLIPP LÆRLINGENE TIL

  Hvert år mangler vi læreplasser for våre ungdommer. Nå er det et skrikende udekket behov for 453 læreplasser i Vestfold.

 • Er det ok at pasienter behandles ulikt etter kjønn?

 • Til kamp for Marinemusikken

  KRONIKK: På Høyre sin vakt blir Marinemusikken foreslått lagt ned. Kongelige Norske Marines Musikkorps er kjent med rette som ”Forsvarets musikalske fyrverkeri”. Er det slik at Høyre i regjering glemmer å forsvare kulturen?

 • Nordisk Råds presidiemøte i Schleswig

 • - Svak innsats fra regjeringen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

  - Regjeringens manglende innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet får sterk kritikk fra Riksrevisjonen. Kritikken er helt berettiget, sier arbeidspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Dag Terje Andersen.

 • "Jenter tar plass!"

  Hvorfor er det viktig at kvinner tar del i samfunnet på ulike områder? Hvilke muligheter finnes for å være med å påvirke den retningen vi skal gå, i nærmiljøet og i storsamfunnet?

 • Hvem skal vi samarbeide med?

  - Vestfold Arbeiderparti ønsker en Be-Te-Ve region og beklager at det i dag ikke ser ut til at en slik løsning er mulig. Vi vil allikevel holde døren åpen, om en ny sjanse byr seg, sier gruppeleder Arve Høiberg i debatten om regionsreformen.

 • Rådgivende uravstemning - Nominasjon til stortingsvalget 2017

  Vestfold Arbeiderparti har vedtatt å invitere samtlige partimedlemmer til å delta i en rådgivende uravstemning om hvilke kandidater som anses best skikket til å representere Arbeiderpartiet på Stortinget.

 • Fosterhjemsmeldingen

  - Stortinget har nå vedtatt flere forslag som vil bedre hverdagen for fosterbarna og fosterfamiliene, noe Arbeiderpartiet er fornøyd med, skriver Mandt i diskusjonen om fosterhjemsmeldingen.

 • Bakgrunnen din avgjør om du lykkes

  -Vi mener at Vestfoldsamfunnet må ta på alvor at hver tredje ungdom ikke fullfører og består, og vi må derfor bekjempe de sosiale forskjellene skriver Ap, Mdg, SV og SP et i felles innlegg.

 • Hva skjer på 1.mai?

  Her er en oversikt over hvor våre stortingsrepresentanter, leder og nestleder skal markere 1.mai:

 • 1.mai markering på Teie Hovedgård

  Vestfold Arbeiderparti inviterer til kransenedleggelse ved 22. juli-monumentet i Tønsberg på Teie Hovedgård 1. mai kl. 13.00. Stortingsrepresentant Dag Terje Andersen holder tale, og legger ned krans. Deretter blir det trompetsolo av trompetist Thomas Bråten Busch. Vi ønsker alle hjertelig velkommen.

 • Vestfold Arbeiderparti Årsmøte 2016

  Vestfold Ap avholder årsmøte hvert annet år og denne gangen ble møte avhold på Qulaity Hotel Tønsberg 11. og 12. mars.

 • Årsmøte i Vestfold Arbeiderparti

  Delegater fra hele fylket samles på det største og viktigste politiske verkstedet i Vestfold.

 • Anniken Huitfeldt kommer på Årsmøtet 2016!

  Leder av Utenrikskomiteen på Stortinget, og sentralstyremedlem Anniken Huitfeldt kommer på årsmøtet til Vestfold Arbeiderparti

 • Markering av Kvinnedagen 8.mars

 • Politikk for økte forskjeller

  - Dagens regjering setter inn tiltak som aktivt øker forskjellene, skriver Dag Terje Andersen.

 • Frivillig - helt til Sanner kom til Vestfold

  -Det finnes ikke et fylke i dette land som har tatt kommunereformen så på alvor. Vestfold går om få år fra 14 til 8 kommuner, skriver gruppelder Arve Høiberg i Sandefjords blad.

 • Politiske skillelinjer i miljøsaken

  - Høyres grønne profil er som et juletre i januar. Uttørket og modent for resirkulering, skriver fylkestingsrepresentant Liselotte Aune Lee

 • Nordisk Råd

  Forrige uke valgte den norske delegasjonen til Nordisk Råd ny ledelse. Dette er et lederverv som alternerer mellom Ap og H, og dette året er det Aps tur.

 • Vil du vite mer om Arbeiderpartiet?

  12.januar tar vi med oss medlemmer på tur til Youngstorget, og Stortinget!

 • Julehilsen fra Dag Terje og Sonja!

  - Nok et år er gått, og vi har hatt en travel innspurt på Stortinget. Vi har hatt flere oppgaver fra fylkespartiet som vi har jobbet med i 2015, og vi nevner noen: som nye fengsel, politireformen, Marinemusikken, Torp og fortsatt utbygging av jernbanen.

 • Barn og unges oppvekstvilkår

  Barn og unges oppvekstvilkår var viktige temaer i Stortingets budsjettdebatt nå før jul.Som før viste debatten at det er mye vi er enige om i landet vårt, men også at det er to ulike retninger vi kan gå i.

 • Det grønne skiftet

  - Arbeiderpartiet ønsker å gjøre en forskjell for fremtidige generasjoner i Vestfold, sa Arve Høiberg i budsjettdebatten på fylkestinget den 10.desember.

 • Alle vil ha forandring, men ingen vil endre seg

  - Det som skiller politikere som er grønne av hjertet og de som surfer på bølgen er om de er grønne også når det gjør litt vondt. H, FrP, KrF og V har nå (igjen) lagt fram et surfebudsjett for Vestfold fylkeskommune, skriver fylkestingpolitiker for Ap Liselotte Aune Lee.

 • Klimanøytral fylkeskommune

  - Våre forslag er viktige bidrag for at fylkeskommunen tar sin del av jobben mot et klimanøytralt samfunn. Vi må handle nå- før det er for sent, sier opposisjonsleder Arve Høiberg (Ap)

 • Permittering ikke gammeldags

  Arbeidstakere og arbeidsgivere landet over skjønner behovet for bedre permitteringsordninger i nedgangstidene vi opplever. Dessverre er svaret fra Erna Solberg at permitteringsordningen er et gammeldags tiltak de ikke ser behov for å forbedre. Dette er Arbeiderpartiet sterkt uenig i.

 • Vold i nære relasjoner tema på Nordisk Råd 67. møte

  - Ingen skal behøve være utsatt for, eller være vitne til vold, og forslaget gir en mulighet for å vise at dette ikke er akseptabelt. Her er den viktig at vi samarbeider, og deler på kunnskapen vi har, sa Sonja Mandt i sitt innlegg på Nordisk Råd.

 • Forsøker avdramatisere arbeidsledigheten

  - Den politiske forskjellen blir særlig tydelig fordi regjeringa gjentar og gjentar at skattelette er løsningen på utfordringene på arbeidsmarkedet, skriver Dag Terje Andersen i Tønsbergs blad.

 • 'Kvinner Kan'-kurs 7.oktober!

  Vil du lære mer om å ta ordet i møter – foreldremøter, i borettslaget eller i kommunestyret, delta aktivt i organisasjons- og forretningsliv og ha innflytelse på hvordan samfunnet rundt deg utvikler seg?

 • Det beste resultatet for Arbeiderpartiet siden 1983!

  Arbeiderparti fikk en historisk resultat på 32,6 prosent ved fylkestingsvalget, og et gjennomsnittresultat på 32 prosent ved kommunestyrevalget i Vestfold.