Beste Vestfoldsommer!

Hva liker du best med å være ute i skogen og naturen?

Liselotte

Liselotte Aune Lee, stortingskandidat Vestfold Ap.

Hva liker du best med å være ute i skogen og naturen? «At det er stille og rolig», svarer 55 prosent av ungdom mellom 16 og 19 år. Stillhet og ro er luksus. Støy gir stress, helseplager og sykdom. Når ungdom sier de føler seg presset, sier de bruker over tre timer hver dag på sosiale medier, og at det er vanskelig å legge bort telefonen, også om kvelden når de skal sove, har vi et problem. De tingene som har vært fattigmanns trøst – rent vann, frisk luft, rikt liv av dyr og planter, å sitte stille og høre bølgene slå innover svabergene, å la ferden gå hvor hen den vil, å få en god natts søvn – er i fare hvis vi ikke passer på.

Toppsjefen i et internasjonalt konsern fikk føle stormen da han sa at vann burde privatiseres. I ettertid benekter han at han sa at vann ikke var en menneskerettighet. Mens Jennifer i Zambia bruker 37 % av lønna på vann, og mens 60 % i Papua New Guinea ikke har tilgang på trygt drikkevann (50 liter vann spiser opp 54 % av en fattig persons lønn) dusjer en nordmann med 8 liter rent vann av god drikkekvalitet – i minuttet. En vanlig dusj – 10 min. 80 liter. Med vannprisen i en tilfeldig kommune - 0,01 kr/liter. Det viser hvor ulikt fordelt ting er her i verden.

Burde ikke rent vann være noe alle har rett til? Hva med fossene, skog og mark, kystlinja vår? Strandsonen? Hundremeterskogene? For hver dispensasjon og byggetillatelse som blir gitt, gror fellesarven vår igjen. Du som har vært «nedover» i sommer vet at i mange land er det helt vanlig at det står «adgang forbudt» på både skoger og strender. Skal du oppsøke naturen, må du kjøpe billett.

For oss i Vestfold er noen av de aller viktigste kvalitetene natur, luft, vann, sol og alles rett til å få vind i håret, sol i ansiktet og blåbærblå trut og makrell i bøtta. Det er viktig for at Vestfold skal forbli et godt sted å bo. Det er en viktig kvalitet for å tiltrekke seg bedrifter og fagfolk og for å være en attraktiv turistdestinasjon. Det er en viktig kapital som alle har del i.

Derfor skal vi ikke stjele det fra fellesskapet med gjerder, stengsler, nedbygging og privatisering av kyst og strender. Forurensning av plast og støy og engangsgriller. Dagsavisen spurte en ungdom: - Er det noen gang stille i hverdagen? – Nei, svarte ungdommen. - Jeg har det kanskje mest rolig når jeg er på jobb, for der får vi ikke lov til å ha på telefonen.

Det er viktig at vi kjemper for fellesskapets rett til at det ikke skal bygges i strandsonen og i områder avsatt til landbruk, natur og friluftsliv. For vi får det aldri tilbake. En politiker kan ikke si han er «for» det, hvis han samtidig bruker hver sjanse han har til å gi «dispensasjon». La Vestfoldsommeren være slik at du kan vandre med freidig mot, lukke øya mot sola, ha håret blåsende i ansiktet og det eneste problemet du har, er at du virkelig hater måker.

Av: Liselotte Aune Lee, stortingskandidat.