Bidra til sterkere fellesskap - fra 12. august kan du forhåndsstemme

sterkere fellesskap

Forhåndsstemmegivning fra 12. august til 6. september

Dersom du har flyttet til en annen kommune og ikke har meldt flytting til Folkeregisteret før 30. juni, har du stemmerett i din gamle kommune. 

Du kan forhåndsstemme i alle kommuner i Norge, så dette kan du også gjøre i kommunen du har flyttet til.  Men husk, du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret i riktig kommune innen tirsdag 10. september kl. 17.00. 

Den ordinære forhåndsstemmeperioden er fra mandag 12. august til og med fredag 6. september. Alle forhåndsstemme- og valglokaler med åpningstider finner du på valglokaler.no. 

Alt du trenger for å stemme er legitimasjon. 

All praktisk informasjon om forhåndsstemming og valget finner du på valg.no Send gjerne denne e-posten videre til en venn som har flyttet og kunne tenke seg å stemme Arbeiderpartiet! Bidra til sterkere fellesskap. 

Og husk på å stemme både i kommunevalget og fylkestingsvalget!

#2valg #2stemmesedler