Bidra til sterkere fellesskap

Fra 12. august kan du forhåndsstemme

Dersom du har flyttet til en annen kommune og ikke meldt inn flyttingen til Folkeregisteret før 30. juni, har du stemmerett i din gamle kommune. Du er dermed nødt til å forhåndsstemme, med mindre du har tenkt til å være i kommunen du tidligere bodde i på selve valgdagen.

 Du kan forhåndsstemme i alle kommuner i Norge, så dette kan du også gjøre i kommunen du har flyttet til. Den ordinære forhåndsstemmeperioden er fra mandag 12. august til og med fredag 6. september.
 
 Alle forhåndsstemme- og valglokaler med åpningstider finner du på valglokaler.no.
 
 Alt du trenger for å stemme er legitimasjon.
 
 Husk på å stemme både i kommunevalget og fylkestingsvalget!
 
 All praktisk informasjon om forhåndsstemming og valget finner du på valg.no

Send gjerne denne e-posten videre til en venn som har flyttet og kunne tenke seg å stemme Arbeiderpartiet!


Bidra til sterkere fellesskap