Uttalelser og vedtak fra årsmøte 2018

Delegater fra årsmøte 2018