DU ER GOD NOK

"Noe å glede seg over" er tema for Verdensdagen for psykisk helse 10.okt. Benytt anledningen, tren på å gi omsorg, strekk ut en hånd og vær en ressurs for dine medmennesker, skriver fylkespolitiker Ketil Teigen.

Ketil Teigen, fylkestingsrepresentant

Ketil Teigen

Hva om vi trente på å gi omsorg i hverdagen? 

Det ville hatt særlig betydning for personer med psykiske helseutfordringer. Vi trenger å minne oss selv på at det i grunnen kan være hvem som helst av oss, som en eller annen gang i livet, vil oppleve å slite med psykiske helseutfordringer.

Det som er svært sannsynlig er at din evne til å gi omsorg vil bli satt på prøve av en i din nære familie eller omgangskrets før eller siden. 

Er du der når de trenger deg?  Ser du det når de sliter? Tar du deg tid til å hjelpe før det går for langt?

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at omtrent halvparten av oss vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet. Det å ha noen å snakke med kan være avgjørende for håndteringen av problemene, og om man søker hjelp.

Vi vet at familie, venner, sosialt nettverk og jobb er av vesentlig betydning for god helse. Vi vet at deler vi opplevelser har vi noe felles å bygge på. Samtidig ser vi at svært mange er aleneboende i dag, mange eldre skal bo hjemme alene lengst mulig og ungdomsundersøkelser viser at urovekkende mange ungdommer sliter.

Se deg rundt, jeg tror ikke du skal lete lenge før du finner noen som ville satt utrolig stor pris på å få kontakt med deg, noen å snakke med, en hånd å holde i eller noen å dele opplevelser med.

Vi mennesker er i utgangspunktet et sosialt vesen som best utfolder sine muligheter i samspill med andre, vi har bare vanskelig for å se det selv eller ta initiative til det når vi sliter.

Du kan gjøre en forskjell, start allerede nå, ta deg tid til å inkludere flere i ditt gode liv. Det er flest hverdager og for noen glir dem over i hverandre og blir tyngre for hver dag som går. Kanskje kan du være den som inviterer med eller inn til å dele en opplevelse, et måltid eller gjøre noe sammen. Jeg tror at bygger vi relasjoner, vedlikeholder vi grunnmuren i menneskers liv. Opplevd livskvalitet blir også bedre for flere av oss hvis vi føler oss inkludert.

"Noe å glede seg over" er tema for Verdensdagen for psykisk helse 10.okt. Benytt anledningen, tren på å gi omsorg, strekk ut en hånd og vær en ressurs for dine medmennesker. 

Husk, du er god nok.