En skole for alle

Når Vestfold og Telemark fylkeskommune blir til en i 2020 er videregående skole en av de aller største oppgavene vi må løse sammen

En gruppe studenter sitter på lesesalen og prater. Foto: Øivind Haug

Når Vestfold og Telemark fylkeskommune blir til en i 2020 er videregående skole en av de aller største oppgavene vi må løse sammen. For Arbeiderpartiet er elevenes valgfrihet knyttet til hvilken skole de ønsker å gå på viktig, og ikke minst at valgfriheten er reell.

Bjørn Kristian Svendsrud fra Vestfold FrP er ute i Sandefjords Blad 24. mai, og taler varmt for det han omtaler som fritt skolevalg. Han lover også at Vestfold og Telemark FrP er garantisten for at alle elever skal kunne velge fritt i det nye fylket, men han hopper bukk over noen viktige tanker om hva fritt skolevalg egentlig innebærer.

I Vestfold har det i mange år vært såkalt fritt skolevalg, og selv om opp mot 9 av 10 får sine førstevalg – så er det hele basert på skoleresultatene fra grunnskolen. Med forholdsvis få, men store videregående skoler har man likevel klart å opprettholde et stort spekter av linjer på mange skoler. I tillegg til at de geografiske avstandene i Vestfold er betydelig mindre enn Telemark – det er viktig å ta med seg at Vinje kommune er nesten 1000 kvadratkilometer større enn hele Vestfold fylke!

I Telemark er det derimot nærskoleprinsippet som råder i større grad. Det betyr at elevene ”tilhører” sin lokale skole, og dermed ikke kan velge fritt over hele fylket. Det gjelder selvfølgelig ikke for de linjene som det ikke er tilbud på på alle skolene. For på mindre skoler er realiteten slik – klassestørrelsene er små, og er det noen få av en elevgruppe som hadde valgt at de ville gått på en annen skole, står faktisk hele tilbudet på den skolen i fare for å bli lagt ned. Hvilken valgfrihet har da de elevene som ønsker å gå på sin nærskole? Hva med de som ikke vil flytte på hybel når de er 16, eller har foreldre som skal skysse dem på en vei der det ikke nødvendigvis går busser i alle retninger?

For Arbeiderpartiet er det reell valgfrihet for alle som er viktig, ikke bare de som er ressurssterke. For Arbeiderpartiet er det like viktig å gi valgfrihet til de som ikke har toppkarakterer fra grunnskolen, for de som ikke vil sitte timevis på buss daglig eller føler seg klare til å flytte på hybel langt unna foreldre og venner.

I prosessene med å sammenslå våre to fylker har det vært mye snakk om raushet. For oss er raushet også respekt for at våre to fylker er forskjellig innrettet innenfor ulike områder. Vi forstår også at det ikke kan lages eggerøre uten å knuse noen egg. Men når det gjelder våre skoleelever og skolestruktur, er ikke Arbeiderpartiet villig til å ofre løsninger som i dag fungerer godt rundt om i vårt nye fylket basert på ideologi om en valgfrihet som ikke er reell for alle. Derfor vil vi se på en mulig modell for at det nye fylket Vestfold og Telemark for eksempel består av tre inntakssoner – Vestfold, Grenland og Øvre Telemark. Om dette vil være den varige løsningen, det tror vi ingen har svar på i dag, men i denne saken tror vi det er lurt å skyndte seg langsomt.

Maja Foss Five, Arbeiderpartiet – leder Hovedutvalg Kompetanse i Telemark fylkeskommune

Truls Vasvik, Arbeiderpartiet – Hovedutvalget for Undervisning i Vestfold fylkeskommune