Et sterkt lag de neste fire årene

Dag Terje Andersen blir leder av kontroll- og konstitusjonsfraksjonen, og Maria Aasen-Svensrud blir medlem i justisfraksjonen.

Stortingsrepresentanter 2017-2021

Vestfold Aps stortingsrepresentanter Dag Terje Andersen og Maria Aasen-Svensrud

Den nye stortingsgruppen til Arbeiderpartiet er konstituert og fordelingen av representanter i komiteene er bestemt. 

Viktige posisjoner er tildelt

Vestfold sine to representanter er tildelt viktige posisjoner med Dag Terje Andersen som leder av kontroll- og konstitusjonsfraksjonen, og Maria Aasen-Svensrud som medlem i justisfraksjonen. 

En ny periode har startet på Stortinget og den første uken er godt i gang. Mandag 2. oktober trådde det 162. Storting sammen og 9. oktober er det høytidelig åpning. 

- Vi har dermed allerede vært på plass i salen, ellers går denne første uken med til introduksjonskurs og gruppeseminar, der jeg lærer og Dag Terje underviser, sier den ferske stortingsrepresentanten Aasen-Svensrud.

Har allerede levert første representantforslag

Utover dette leverte Vestfold og Telemark Arbeiderparti sine representanter et representantforslag om at fylkeskommunene Vestfold og Telemark skal bestå som egne fylker.