God påske!

En hilsen fra fylkeslederen til alle våre medlemmer.

d

16. og 17. mars gjennomførte Vestfold Arbeiderparti sitt siste ordinære årsmøte – neste gang er vi en del av et større fylkesparti sammen med Telemark. Det var en verdig avslutning, med engasjerte delegater, gode innledere og flott arbeidersang. Temaer som innvandring, miljø, helse og arbeid sto på dagsorden fra mange talere, og som vanlig fremhevet særlig AUF’erne seg som klare og tydelige fra talerstolen.

I den siste ukene har nyhetsbildet vært preget av en avgått justisminister og hennes angrep på særlig Arbeiderpartiet. I tillegg er det særlig en sak som har stått på dagsorden, nemlig ACER og EUs tredje energipakke. Den behandlingen og forhandlingene som vår stortingsgruppe har fått en avtale på, er helt i tråd med det enstemmige vedtaket vi fikk på vårt årsmøte – og avtalen sikrer offentlig eierskap og kontroll over kraftressursene i Norge som ingen hadde trodd vi skulle klare å få til før partiet gikk inn i forhandlingene. På tross av at mange har sterke meninger i denne saken, så kan Vestfold Ap være fornøyd med at vårt vedtak ble lagt til grunn for avtalen, og at vi således har fått fullt gjennomslag for våre meninger.

For mange har det vært en travel tid i det siste. Mange årsmøter har blitt gjennomført, og aktiviteten er gjennomgående høy i hele organisasjonen vår i fylket. Ap har fått mange nye medlemmer, så da er det ekstra viktig at vi som tillitsvalgte og medlemmer tar disse nye medlemmene  godt i mot – det skal være hyggelig og inspirerende å være med hos oss, og det har vi alle et ansvar for å få til.

Nå som det er en stille uke, så er det viktig å bruke dagene godt. Lade batteriene og ta vare på hverandre, det er mye jobb som venter når hverdagen starter opp igjen.

MvhTruls VasvikLeder, Vestfold Ap