I dag blir Thorvald Stoltenberg bisatt i Oslo

Vestfold Arbeiderparti lyser fred over Thorvalds minne.

.

Thorvald har vært en svært viktig tillitsvalgt for partiet de siste tiårene, ikke bare i sin tid som forsvarsminister og utenriksminister. Hans engasjement for diplomati og demokrati vil stå som bauta. Det må også nevnes Thorvalds særlige omsorg for mennesker som hadde falt utenfor samfunnet, om det kom av soning, rus eller psykiske lidelser. Han satte mennesket først og enkeltmenneskets krav på verdighet.

På vegne av Vestfold Arbeiderparti, så lyser jeg fred over Thorvald Stoltenbergs minne og takker for en viktig innsats.

Truls Vasvik, Leder Vestfold Arbeiderparti

Familien Stoltenberg har tatt initiativ til en innsamling til minne om Thorvald, der midlene vil gå til demokratiprosjekter på Utøya for ungdom

En gave til minne om Thorvald Stoltenberg for å styre unge menneskers demokratiske kunnskaper, holdninger og verdier, mottas med stor takknemlighet og kjærlighet.

Bidrag til minnegaven kan gis via:

Vipps: 530151

Kontonummer: 9001 25 24683