Kriminalomsorgen i budsjettdebatten 2018

Justispolitiker Maria Aasen-Svensrud holdt innlegg om kriminalorgen i budsjettdebatten.

Maria Aasen-Svensrud på stortingets talerstol

President,

Jeg vil låne ord fra kriminalomsorgsdirektoratet når jeg skal starte dette innlegget. Tilnærmet uhåndterlig er beskrivelsen fra KDI. Norsk kriminalomsorg står altså ovenfor en situasjon som nærmer seg uhåndterlig.

Fra de ansatte får vi tilbakemeldinger om at det er en sterk økning i vold og trusselhendelser i fengslene våre. Slik kan vi ikke akseptere at det er. Vi må ta signalene fra de som jobber i fengslene på alvor, og vi kan ikke akseptere at folk går på jobb og risikerer å komme hjem med et blått øye.

President, statsråden har vært kjent med disse utfordringene over tid, men har valgt å ikke gjøre noe med det. I stedet har regjeringen med støttepartier fortsatt med de uansvarlige kuttene i budsjettene.

De ansattes organisasjoner har beskrevet budsjettsituasjonen som en systematisk nedbygging av norsk kriminalomsorg.

Sulteforingen av fengslene våre vil, om de ikke opphører, føre til flere gjengangere og farligere kriminelle. 

Gode President, dette kan ikke Arbeiderpartiet akseptere. Derfor foreslår vi 60 millioner kroner mer enn regjeringen, Venstre og Krf. For å ivareta sikkerheten i fengslene og styrke det kriminalforbyggende arbeidet.

I prosessen med å synliggjøre situasjonen fengslene og kriminalomsorgen står ovenfor har jeg ved flere anledninger stilt statsråden spørsmål om hvordan han vil sikre en forsvarlig kriminalomsorg og hvordan han vil få ned antall vold og trusselsituasjoner som det i dag meldes om overfor ansatte, i lys av den svært krevende budsjettsituasjonen. Svaret fra statsråden har ikke gitt meg god nattesøvn. I stedet for å være opptatt av å gjøre noe med situasjonen har han fortsatte han å snakke om behov for effektivisering og virket urovekkende fornøyd med egen innsats»

Jeg vil derfor gjenta meg selv og understreke det jeg mener må være hovedmålet med kriminalomsorgen; Kriminalomsorgen skal sørge for en god rehabilitering av innsatte, slik at de kan vende tilbake til samfunnet som gode naboer for deg og meg. Jeg er nå bekymret for at vi ikke lenger kan forvente dette, og at målet fra regjeringens side ser ut til å være oppbevaring fremfor rehabilitering.

Regjeringen bør lytte til KDI, som i helgen ble sitert slik i Bergens Tidende: «nå er det vanskelig å se hvordan vi skal håndtere nedskjæringene i flere år. Det blir noe vi må gjøre mindre av, et resultat blir økt innlåsning av innsatte». KDI håper stortinget og regjeringen tar kloke valg fremover. Det President, det håper jeg også.