Svartmaling eller fakta?

Frp og Høyre kan ikke bortforklare at byggingen av ny moderne jernbanen gjennom Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn og til Skien er igjen utsatt i tid.

Arve

Gruppeleder Arve Høiberg

Bedriver jeg grov feilinformasjon, dobbeltspill og svartmaling, eller har jeg ordene i behold når jeg hevder at utbyggingen av ny moderne jernbane til Skien har med 2018 budsjettet gått tilbake til start?

Fakta er at vi nå er i samme situasjon som før 2005, da stortinget ikke bevilget nok midler til å bygge hva Stortinget selv hadde bestemte i sin nasjonal transportplan. Og da må vi tilbake til før 2005. Før den rødgrønne regjeringen, uansett hva Solvik Olsen måtte mene. Fakta er fakta.

Frp og Høyre kan ikke bortforklare at byggingen av ny moderne jernbanen gjennom Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn og til Skien er igjen utsatt i tid. Det er sakens kjerne. Det er ikke å svartmale, men å forholde seg til virkeligheten.

Stortinget og regjeringen er tydelig på at vedlikehold må prioriteres, men et godt vedlikeholdt enkeltspor kan aldri løse vårt behov for flere avganger og raskere tog. Da må ny jernbane bygges og vi kan ikke vente i det uendelige. I mellomtiden bygges motorveier land og strand rundt. Motorveier kan aldri bli løsningen på å få redusert klimautslippene eller trengselen inn til våre store byer. Tog, buss, sykkel og gange er svaret.

I Nasjonal transportplan står det at de økte rammer måtte trappes opp over tid. Det var derfor ikke egentlig overraskende for meg at jernbanen fikk 4,6 milliarder for lite første år av hva som kreves i årsgjennomsnitt i den første seksårsperiode. Hva som overrasket oss alle var at denne opptrapping allerede første år av planen betød en utsettelse av når jernbanen skal stå ferdig. Stortingets vedtak om når InterCity skulle vært ferdig utbygd på Østlandet holdt altså ikke lengre enn frem til første statsbudsjett. Min påstand om at vi nå er tilbake til start med manglende bevilgninger fra Stortinget er dermed ikke svartmaling, men harde fakta. Og vi må tilbake til før den rødgrønne regjeringen i 2005 for når det sist skjedde.

Det store spørsmålet er regjeringen vil be Stortinget bevilge for 2019. Spørsmålet er om regjeringen vil følge opptrappingen forslått Jernbanedirektoratet eller vil InterCity satsingen på Østlandet igjen bli skjøvet ut i tid? Jeg håper inderlig på vegne av oss alle at jeg denne gang tar feil. Ingen ønsker at Vestfoldbanen skal stå ferdig frem til Skien, enn meg. Men jeg har advart før om forskjellen mellom fagre valgløfter og virkeligheten. I 2015 ble jeg faktisk kalt løgner. Utsagn som Høyre og Frp lokalt har måtte bite i seg, da mine antagelser om hva som skjer i kulissene stemte på en prikk.

Det hadde vært flott om de lokale Stortingsrepresentantene Eidem Løvaas (H) og Stordalen (Frp) allerede nå kunne forsikre meg om at alle planer nå skal følges uten flere utsettelser.

Arve HøibergGruppeleder Vestfold Ap