Til minne over Solveig Haugland

Arbeiderpartiets sitt æresmedlem Solveig Haugland har gått bort. Hun var en markant skikkelse innenfor partiet og fylkespolitikken på starten av 1980-tallet, både som gruppeleder, fraksjonsleder innenfor helse og sosial og medlem av styret i Vestfold Arbeiderparti i en årrekke.Særlig fikk helse og omsorgssektoren glede av hennes erfaring, kunnskap og løsninger, og hun vil bli husket som en som har kjempet for den velferden vi i dag nyter så godt av.

Haugland har vært medlem av Arbeiderpartiet siden 1949, og ble i 2006 tildelt Arbeiderpartiet sin høyeste utmerkelse, æresmedlemskap, for sin innsats for partiet.

Våre tanker går til Bernt, barn, barnebarn og oldebarn som har mistet sin kjære.

Vi lyser fred og Solveig Haugland sitt minne, og takker for uvurderlig innsats gjennom et langt liv i partiet sin tjeneste.

Truls VasvikLeder i Vestfold Arbeiderparti