Vestfold får mer gjennomslag med Arbeiderpartiet

Landsmøte 2017 er historie, og Vestfold gjorde seg bemerket på mange områder, skriver leder i Vestfold Arbeiderparti i denne oppsummeringen:

.

Kjære alle sammen,dagen etter et fantastisk landsmøte er en dag for refleksjon om hva Vestfold har fått gjennomslag for.

Først – gratulere så mye til nestleder i VAP og stortingskandidat Maria Aasen-Svensrud som ble valgt inn i Sentralstyret. Hun er første medlem fra Vestfold siden 2007, da var det Dag Terje Andersen som satt der. Og tusen takk til vår tredjekandidat ved stortingsvalget – Lozan Balisany. Måten hun trollbandt et helt landsmøte med sin historie, gjorde meg enda sikrere – vi må alle jobbe beinhardt de neste 140 dagene for å sikre hennes plass på Stortinget. Det trenger både Vestfold og landet!

Også i selve møtet fikk Vestfold betydelig gjennomslag for våre saker. Gruppeleder i fylkestingsgruppen, Arve Høiberg, gjorde en veldig god jobb i redaksjonskomiteen for programmet – og hele delegasjonen jobbet godt og systematisk for å sikre oss flertall i saken knyttet til arbeidsavklaringspenger. Det er faktisk Vestfold Arbeiderparti sin fortjeneste at unge, syke personer nå kan bruke den tiden de trenger for å komme seg inn i arbeidslivet igjen.

 Av andre saker som Vestfold fikk gjennom, kan det nevnes:

· forsvarsoverføringer og tallfesting av 2024 som tidspunktet for 2%-målet

·  økt fokus på Heimevernet

·  forsikringer og gode formuleringer om at skolemat ikke skal bli styrt av tykkelsen på lommeboka til foreldrene

·  mål om døgntilgjengelig tilbud for overgrepsutsatte barn  

·  K’en ut av KRLE

·  lovfesting av kommunalt ungdomsråd

·  fortsatt stort fokus på organisasjonsstrukturen i Helse Sør-Øst

·  en lærernorm som i mye større grad ivaretar vårt utgangspunkt med norm på skolenivå

·  fortsatt importvern for landbruket og større fokus på økologisk mat

I tillegg til delegasjonen har vår fylkessekretær Hans Jan Øhre og Rikke Grava og Mie Halvorsen bistått på en glimrende måte.

Jeg skal være ærlige med dere – jeg tror jeg aldri har vært mer stolt av å være fylkesleder i Vestfold Arbeiderparti enn etter denne helgen. La oss sammen vinne valget og få tre på Stortinget!

 

Mvh

Truls Vasvik

Leder, Vestfold Arbeiderparti