Vi lyser fred over Jørgen Kosmos minne

En hedersmann har gått bort.

Profilbilde Jørgen Kosmo

Det er med stor sorg vi i dag mottok budskapet om Jørgen Kosmos bortgang. Gjennom et langt liv i Arbeiderpartiet og Norges tjeneste gjorde han en stor innsats som minister i flere Arbeiderparti-regjeringer, som stortingspresident for Norges nasjonalforsamling og som riksrevisor med ansvar for å påse at fellesskapets midler ble brukt på riktig måte.

Jørgen ble født 5.desember 1947 i Fauske i Nordland, og etter å ha tatt artium ble han bygningsarbeider. Det var en naturlig bane å gå inn på for en ung mann som likte å bruke hendene. Etter at han møtte sin Anne-Lise og giftet seg med henne gikk turen videre til Vestfold i 70-årene. Det var her vi ble kjent med Jørgen som politisk talent, som kommunestyremedlem, formannskapsmedlem og senere som ordfører i Horten.

Jørgen ble første gang valgt inn på Stortinget i 1985. Her viste han seg som en politiker med både sans for det prinsipielle i den sosialdemokratiske ideologien og for det praktiske politiske håndverket. Det er en sjelden kombinasjon, som både partiet og landet for øvrig nøt godt av i det han fikk stadig større oppgaver. Han rakk å gjøre tjeneste som både forsvarsminister og arbeids- og administrasjonsminister før han ble valgt til en stilling som stortingspresident, bare etter kongen i det offisielle hierarkiet. Samtidig bidro han etter at han forlot Stortinget til å fornye rollen som riksrevisor, og skapte sjelden stor blest om det som lenge hadde vært ansett som en retrettstilling for politikere nær pensjonsalderen.

Jørgen var en mann som satte spor etter seg på alle disse arenaene. Vi vil savne hans tilstedeværelse i samfunnsliv og partiliv, enten det er her i Vestfold og nasjonalt. I dag sørger vi, og våre tanker er med hans kone, barn, barnebarn og øvrig familie.

Vi lyser fred over Jørgen Kosmos minne.

Vestfold Arbeiderparti,

ved leder Truls Vasvik