Vi vil styrke kriminalomsorgen

I våre fengsler møter vi mennesker som har falt fra og helt ut av samfunnet vårt, og de skal gjennom soning føres tilbake til samfunnet, sa stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud i trontaledebatten.

Les hele innlegget til vår ferske stortingsrepresentant Maria Aasen-Svenrud her:

President 

I våre fengsler møter vi mennesker som har falt fra og helt ut av samfunnet vårt.

Dette er mennesker med forskjellige utgangspunkt for livene sine, men med det tilfelles at de gjennom soning skal føres tilbake til samfunnet.

Det er ikke mange arenaer der utgangspunktet for integrering er nettopp dette, utestenging.

Dette gir kriminalomsorgen et stort ansvar for å bidra til at hvert enkelt menneske innenfor murene har en realistisk mulighet for å vende tilbake til samfunnet og hverdagen, å vende tilbake slik at de kan bli gode naboer for deg og meg. – Å kunne gå i gatene som vanlig folk- slik Egner sa det om røverne i kardemomme by.

Regjeringen har lagt seg på en linje der vi står ovenfor en situasjon hvor ikke lenger rehabilitering og tilbakekomst til samfunnet er en ledestjerne for arbeidet i fengslene. Kriminalomsorgen står i fare for å bli et oppbevaringsalternativ dersom denne linjen videreføres.

Arbeiderpartiet mener at dersom vi skal nå målet om rehabilitering og tilbakekomst til samfunnet da må det lovfestes at soning skal skje på norsk jord for norske statsborgere, hverken utfordringer for samfunnet eller for enkeltindividet løses ved soning i utlandet.

Du blir heller ikke kvitt problemene dine med rus, alene ved å motta subutex, når cella di låses og minnene om et annet liv er det eneste som holder deg med selskap. Når luftegården er så liten at sola så vidt skinner inn noen timer om dagen, og når sinnemestringsprogrammet og rusmestringsprogrammet er kutta fordi rammene til fengslet er blitt så alt for trange.

Arbeiderpartiet vil sikre at rammene rundt fengslene og kriminalomsorgen er romslige nok til at et sikkert og godt tilbud kan oppnås. Slik at soning faktisk reduserer sjansen for tilbakefall til ny kriminalitet.

Utdanning og arbeidstrening er en forutsetning for at livet etter fengslet skal lykkes, gjennom kunnskap og kompetanse skapes mulighetene for å delta i normalhverdagen, for å kunne forsørge seg selv og sine nærmeste.

Overgangen fra fengslet til lokalsamfunnet må prioriteres, ettervernet må styrkes - slik at trusselen om igjen å vende tilbake til et liv i vold, rus og gjeld minimaliseres. Med de riktige virkemidlene kan kriminalomsorgen nå sitt mål om å føre folk tilbake til samfunnet, som gode naboer-fedre-døtre og deltakere i vårt fellesskap.

Stortingsrepresentant Maria